Rådgivning, diskussionshjälp och stöd under coronapandemin

Digital tjänst Omaolo.fi om coronaviruset

Till webbtjänsten Omaolo.fi

En enkät för symtombedömning av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset, har öppnats i den elektroniska webbtjänsten Omaolo.fi. Syftet med den digitala tjänsten är att i flera kanaler stärka rådgivningen om det nya coronaviruset för medborgarna.

Med hjälp av tjänsten, som utvecklats av SoteDigi, Förlags Ab Duodecim och institutet för hälsä och välfärd, är det möjligt att göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet. På basis av resultatet från bedömningen kan man få anvisningar för fortsatt vård, om personen misstänker coronavirussmitta.

Social- och krisjouren i Östra Nyland

Social- och krisjouren i Östra Nyland ger stöd och diskussionshjälp för den som är oroad över sitt eget eller sina närståendes välmående och trygghet på grund av coronavirusläget.

Social- och krisjouren ger inte hälsorådgivning. Östra Nylands social- och krisjour har telefonnumret 040 517 4194.

Hjälp för coronaoro via Psykportens avgiftsfria chatt

Psykporten erbjuder en avgiftsfri chatt (på finska) som är öppen för alla. Du kan diskutera konfidentiellt med en sakkunnig från HNS Psykiatri om frågor som rör coronaviruset. Via chatten får du hjälp för psykisk oro som orsakats av coronapandemin såsom ångest, sömnlöshet och stress. Chatten ger också råd i andra frågor om livssituationen, bl.a. ekonomi, boende, barn och närståendes, rusmedelsanvändning eller våld i närrelationen.

Diskussionen på chatten förs anonymt och inget klientförhållande uppstår. På dina frågor svarar social- och hälsovårdens sakkunniga från HNS Psykiatri. Chatten är öppen vardagar må–to kl. 12–16 och fr kl. 12–15 på adressen mielenterveystalo.fi. Via den virtuella assistenten ”Milli” har du möjlighet att chatta med en sakkunnig på webbplatsen. Chatten betjänar i huvudsak endast på finska.

Socialvårdens rådgivningstjänster i Sibbo

Socialvårdens rådgivningsnummer och -tjänster i Sibbo kommun hjälper både i coronavirusrelaterade och i andra frågor.

Om du i fortsättningen har problem i din vardag som orsakats av coronaviruset och behöver socialvårdens hjälp och råd, kontakta socialvårdens rådgivningsnummer i Sibbo. De betjänar dig enligt följande:

  • Barnfamiljernas socialarbete, rådgivningen betjänar vardagar kl. 8.15–15 på numret 09 2353 6013. Information om olika tjänster riktade till barnfamiljer hittar du också på Facebook: Sipoon Lapsiperhepalvelut – Barnfamiljers tjänster i Sibbo.
  • Vuxensocialarbetet, rådgivningen betjänar vardagar under tjänstetid på numret 040 167 9215.
  • Servicestyrning för äldre kan nås mån.–tors. kl. 9–15 och fre. kl. 9–14 på numret 09 2353 6014.
  • Under kvällstid och veckoslut svarar Östra Nylands social- och krisjour på numret 040 517 4194.

Vänligen observera att telefonrådgivningen inte ger hälsorådgivning. I hälsorelaterade frågor ska du kontakta hälsocentralen.

Senast uppdaterad 23.06.2022