Framskridandet av coronavaccinationerna

Vaccinationstidtabellen i Sibbo beror på antalet vaccindoser som anländer till kommunen. Olika grupper får sina vaccinationer delvis samtidigt. Det är dock omöjligt att få sin vaccination innan den egna gruppen står i tur.

Om man av någon anledning är förhindrad när den egna gruppen står i tur, kan man bli vaccinerad i ett senare skede.

Tidsbokningen för den första vaccindosen är öppen för alla grupper, som enligt nationella vaccinationsprogrammet erbjuds coronavaccin. Den andra dosen ges alltid cirka 8-12 veckor efter den första dosen och tiden till den andra dosen fås i samband med den första tiden. Anteckningen ”över 90 procent vaccinerade” betyder att över 90 procent av personerna som hör till gruppen i fråga har fått den första dosen.

Vaccinationstidtabell

(Uppdaterad 2.8.2021)

Social- och hälsovårdspersonalen som sköter coronapatienter:
Över 95 % vaccinerade (inleddes i januari 2021)

Alla Sibbobor som i år fyller 75 år och äldre
(personer födda år 1946 och äldre) och i samma hushåll boende närståendevårdare och personer över 70 år (personer födda år 1951 och äldre):
Över 95 % vaccinerade (inleddes i januari−februari 2021)

Alla Sibbobor i åldern 70−74 år
(personer födda 1947–1951) och i samma hushåll boende närståendevårdare:
Över 90 % vaccinerade (inleddes 17.3.2021).

Alla personer i åldern 65−69 år
(grundfriska personer och personer som har en sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 2) eller en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 1), personer födda år 1952–1956):
Över 90 % vaccinerade (inleddes i februari−mars 2021)

Personer i åldern 60−64 år
(personer födda 1957–1961).
Över 90 % vaccinerade (inleddes 20.4.2021) *

Personer i åldern 55−59 år
(personer födda 1962–1966).
Över 85 % vaccinerade (inleddes 28.4.2021) *

Personer i åldern 50-54 år
(personer födda 1967-1971)
Över 85 % vaccinerade (inleddes 11.5.2021) *

Personer i åldern 45-49 år
(personer födda 1972-1976)
Över 80 % vaccinerade (inleddes 25.5.2021) *

Personer i åldern 40-44 år
(personer födda 1977-1981)
Över 80 % vaccinerade (inleddes 29.5.2021) *

Personer i åldern 30−39 år
(personer födda 1982-1991)
Nästan 70 % vaccinerade (inleddes 3.6.2021) *

Personer i åldern 16−29 år
(personer födda1992-2004 och de personer födda 2005 som redan har fyllt 16 år)
Vaccineringen pågår (inleddes 11.6.2021) *

Personer i åldern 16–17 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1, personer födda år 2004 och de personer födda år 2005 som redan har fyllt 16 år)
Vaccineringen pågår (inleddes 17.3.2021).

Personer i åldern 16–17 år som har en sjukdom som ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 2, personer födda 2004 och de personer födda 2005 som redan har fyllt 16 år).
Vaccineringen pågår (inleddes 30.4.2021)

Personer i åldern 12−15 år, dvs. personer födda år 2004-2008 och de personer födda 2009 som redan har fyllt 12 år, som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken eller ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1 och 2)
Vaccineringen pågår (inleddes 30.6.2021)

Hemvårdens personal och personalen på hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning
Över 90 % vaccinerade (inleddes 2.2.2021)

*Vaccinationen av personer i åldern 16-64 år, som tillhör riskgrupp påbörjades stegvis under februari-mars 2021.

Sibbo utför vaccineringarna enligt THL:s nationella vaccinationsordning.

På THL:s webbplats kan du läsa närmare om vilka sjukdomar som i mycket hög grad ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1) och vilka sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 2).

 

Coronavaccinationstäckningen per åldersgrupp i Sibbo

Du kan se vaccinationstäckningen per åldersgrupp i Sibbo på THL:s webbplats via denna länk.