Coronaintyg och coronapass

EU:s coronaintyg fungerar som coronapass i Finland och det kan laddas ner på Mina Kanta-sidor. Det fungerar som coronapass i Finland och kan även användas i samband med resor. Coronaintyget ges till personer som fått två coronavaccindoser, som har haft corona eller kan uppvisa ett negativt resultat på ett coronatest som tagits nyligen.

Coronavaccinationsintyget finns på Mina Kanta-sidor senast inom fem dygn från vaccinationstidpunkten. Testintyget är i allmänhet tillgängligt inom ett dygn efter provtagningen. Friskintyget är tillgängligt när det gått 11 dygn efter ett positivt test.

Om du deltar i en tillställning som kräver coronapass, logga in på Mina Kanta-sidor och ladda ner coronaintyget på din telefon eller skriv ut det. När du deltar i en tillställning som kräver coronapass, visa upp ditt coronaintyg för arrangören antingen via din telefon eller på papper. Arrangören avläser coronapasset med applikationen Coronaintygsavläsaren.

Coronaintygsavläsaren samlar inte in eller sparar uppgifterna på intyget och den visar inte heller personens hälsouppgifter. Om applikationen godkänner intyget, blir skärmen grön och personens namn visas. Om intyget inte godkänns, blir skärmen röd och inget namn visas.

Vid behov kan personalen vid kommunens kundbetjäningsställen SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla ge råd om hur man laddar ner eller skriver ut coronaintyget på Mina Kanta-sidor. Kunden måste ändå själv kunna logga in på Mina Kanta-sidor med hjälp av stark autentisering. Personalen kan endast ge råd.

Om du inte har tillgång till Mina Kanta-sidorna, kan du avhämta coronaintyget på social- och hälsostationen. Vi ber dig dock att inte överbelasta tjänsterna i onödan utan avhämta coronaintyget på social- och hälsostationen endast om du inte får det på Mina Kanta-sidorna.

Om coronaintyget inte syns på Mina Kanta-sidor eller om det finns fel i uppgifterna i intyget ska du kontakta den tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården där du vaccinerades eller där coronatestet gjordes. I Sibbo ber vi att eventuella fel meddelas genom att ringa hälsostationens telefonnummer 09 2353 6001.

Länkar:

Mina Kanta-sidor
Kanta.fi: Anvisning om hur coronapasset, dvs. EU:s coronaintyg hämtas på Mina Kanta-sidor
THL: Information om coronaintyget
THL: Information om applikationen Coronaintygsavläsaren
Social- och hälsovårdsministeriet: Information om coronapasset