Coronablinkern larmar – hur gå tillväga?

Om Coronablinkern på mobiltelefonen larmar, berättar det om att du eventuellt har exponerats för coronaviruset. Anvisningar ges i applikationen.

Sök dig till coronatest. Om du har symptom, sök dig för att testas omedelbart. Om du inte har några symptom, sök dig till test två dagar efter anmälan om exponering. Även personer som blivit vaccinerade ska söka sig till test. Personer som har haft en laboratoriebekräftad covid-19-infektion under de senaste 6 månaderna behövs dock inte testas.

På basis av applikationslarmet försätts du inte i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar men det är bra om du håller dig i frivillig karantän. Kom överens med din arbetsgivare eller med skolans rektor om hur du ska gå till väga för att agera så säkert som möjligt. Du kan till exempel arbeta på distans. Undvik människokontakter och följ hygienanvisningarna. Använd munskydd om du rör dig utanför hemmet bland andra människor. Följ dessa försiktighetsåtgärder tills Coronablinkern slutar alarmera om exponering (1–10 dygn). Exponeringsanmälan avlägsnas automatiskt från applikationens hemvy när den eventuella smittsamhetstiden har löpt ut. Om du har fått två vaccindoser, du inte har några symptom och det har gått minst en vecka sedan den andra dosen, behöver du inte hålla dig i frivillig karantän efter exponeringsanmälan.

Den epidemiologiska verksamheten kontaktar dig om det i samband med den vanliga smittspårningen kommer fram att du har blivit exponerad på grund av närkontakt med en smittobärare.

Sök dig till test omedelbart om du har symptom

Om du har symptom som tyder på coronavirussmitta eller om symptom uppkommer, sök dig till test omedelbart (senast inom 72 timmar efter exponeringsanmälan). Du får snabbt en tid till provtagningen och resultatet får du i regel inom 1 dygn.

Om du har ens ett symtom som passar in på coronavirussmitta, sök dig för att testas i första hand genom att göra en symtombedömning och tidsbeställning i den elektroniska Coronaguiden. Du kan också kontakta Sibbos epidemiologiska verksamhet per telefon 09 2353 6012 (må–fr kl. 9–16, lö–sö 9–16).

Symtom på coronavirussmitta kan vara

 • förändring av lukt- och smaksinnet
 • andningssvårigheter
 • hosta, halsont eller snuva
 • feber
 • huvudvärk
 • värk i muskler
 • diarré
 • magsmärta.

I samband med coronavirustestet får du en skriftlig anvisning om hur du ska gå till väga efter testet. Du ska vistas i frivillig karantän fastän coronatestets resultat skulle vara negativt.

Om du behöver vård på grund av symptomen eller en bedömning av vårdbehovet, kontakta hälsocentralens tidbeställningsnummer 09 2353 6001 (må–to kl. 8–17, fr kl. 8–16).

Om du inte har några symptom, sök dig till test efter två dagar

Om du får en exponeringsanmälan via Coronablinkern och du inte har några symptom som tyder på coronavirussmitta, ska du söka dig till test tidigast två dagar efter exponeringsanmälan (48–96 timmar efter exponeringsanmälan). Symtomfria personer ska testas tidigast två dagar efter att meddelandet om exponering inkommit eftersom testresultatet för den smittade personen till en början kan vara negativt även om personen har blivit smittad.

Om du har fått två vaccindoser, du inte har några symptom och det har gått minst en vecka sedan den andra dosen, behöver du inte hålla dig i frivillig karantän efter exponeringsanmälan.

Vi rekommenderar att du berättar för arbetsgivaren/skolans rektorn om larmet och att du håller dig i frivillig karantän. Du ska vistas i frivillig karantän fastän coronatestets resultat skulle vara negativt. Om du får symptom under den frivilliga karantänen efter att du har testat negativt, sök dig på nytt till test.

Följ med ditt mående och

 • undvik att träffa andra människor
 • ta hand om handhygienen
 • undvik allmänna platser och trafikmedel. Om du måste röra dig på allmänna platser, håll minst två meters avstånd till andra människor. Använd munskydd.
 • om möjligt, låt en annan person sköta dina butiksärenden och övriga ärenden utanför hemmet
 • om du hostar eller nyser, skydda din mun och näsa med en engångsnäsduk. Sätt den använda näsduken i sopkorgen och tvätta dina händer med tvål och vatten eller använd handdesinfektion.  Hosta och nys i ärmen om du inte har en näsduk.
 • arbeta på distans om möjligt.

 

Senast uppdaterad 01.09.2021