Vammaispalvelut

Vammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen on olemassa paljon erilaisia palveluja.

Usein palvelut voidaan toteuttaa kaikille kuntalaisille kuuluvilla peruspalveluilla ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Jos peruspalvelut eivät riitä, voidaan palveluja myöntää myös vammaispalvelu- tai kehitysvammaisten erityishuoltolain​ mukaan. Vammainen henkilö voi saada apua ja ohjausta vammaispalveluiden työntekijöiltä juuri hänelle sopivien palvelujen ja tukimuotojen löytämiseksi.

Voit saada​ vammaispalveluja, jos sinulla on pitkäaikainen sairaus tai vamma, jonka takia sinulla on paljon vaikeuksia selviytyä tavallisista arjen asioista.