Lastensuojelu

Lastensuojeluun voit ottaa yhteyttä silloin, kun olet huolissasi havaittuasi lapsiin kohdistuvaa laiminlyöntiä, heitteillejättöä tai vaaraa. Lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

Lastensuojelu tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu pyrkii ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin.