Hyvät Sipoonlahden koulun oppilaan vanhemmat!


Sipoonlahden koulun vanhempainyhdistys tukee monin tavoin koulun toimintaa.

Yhdistys mm:
o edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
o tukee koteja ja koulua pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö
o tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
o toimii oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä
o tukee koulun hankintoja
o jakaa oppilaille ”Tsemppari” stipendejä
o järjestää erilaisia juhlia, tapahtumia ja yhteisiä vanhempainiltoja


Vanhempainyhdistyksen johtokuntaan valitaan jokaiselta luokkatasolta yksi jäsen ja hänelle yksi tai useampia varajäseniä. Koulun edustajia vanhempainyhdistyksessä ovat rehtori ja opettajia.

Jokaisen vanhemman tuki on tervetullut!

Pääsivulle