Specialsmåbarnspedagogik


Sibbo kommun har tre speciallärare inom småbarnspedagogik, två finskspråkiga och en svenskspråkig.  De iakttar och följer med barnets uppväxt och utveckling, utvärderar behovet av allmänt, intensifierat eller särskilt stöd, samt ger stöd och handledning i planering och förverkligandet av barnets vård och fostran.

 

SuomeksiSvenskspråkig småbarnspedagogik

Barnträdgårdslärare
Pia Martin
+358401916005
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Marina Ylöstalo
+358401914452
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Norra+ Södra Sibbo svenskspr.
Daghemsassistent
Johanna Packalén
+358401916005
Ratatupa

Finskspråkig småbarnspedagogik

Speciallärare inom småbarnspedagogik
Tiina Auvinen
+358503827692
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Hannele Vuorio
+358503753498
Senast ändrat 19.03.2019