Daghemmet Arken

Suomeksi

Daghemmet ligger i Norra Sibbo, Stora Byvägen 36 ,04130 Sibbo

Daghemmet  är ett svenskspråkigt privat daghem som erbjuder dagvård för 2-5 åringar.

Läget på kartan

Daghemmet är öppet om vardagar kl 7.00 - 17.00 
Daghemmet är en privat serviceproducent med servicesedel


För ytterligare information: se daghemmets egna internetsidor https://daghemmetarken.wordpress.com/

Föreståndare:

Heli Lappalainen                      info@daghemmetarken.fi tel 045 891 2774

Senast ändrat 29.04.2019