Öppen småbarnspedagogik

Suomeksi

Öppna småbarnspedagogikens verksamhet är tillfälligt upphört.
Öppna småbarnspedagogikens nätsidor uppdateras för tillfället. Den första april publiceras de nya sidorna varifrån ni sedan får information om ansökning av klubbplats för nästa höst. Ansökningstiden till nästa hösts klubbar är 1.-30.4. Besluten om klubbplatserna postas inom maj månad.

Med öppna småbarnspedagogikens utbud vill vi svara på de olika behov och önskemål familjer som vårdar sina barn hemma har. Med det vill vi stöda såväl barnets som hela familjens välmående. Verksamheten är tvåspråkig och ordnas varje dag på olika håll i Sibbo.

Verksamheten leds av daghemsföreståndare Heidi Innala puh. 040 544 7293, heidi.innala@sipoo.fi

Klubbverksamhet

Klubbverksamheten är avgiftsbelagd verksamhet avsedd för barn i åldern 2-5 år, som grundar sig på småbarnspedagogikens målsättning. Klubbverksamheten är målinriktad och planerad. Varje grupp gör upp en egen verksamhetsplan, som grundar sig på barnets klubbvasu och Sibbos plan för småbarnspedagogik. Centralt i klubbverksamheten är att öva fungera i grupp via lek och annat aktivitet. I klubben är vi ute varje dag och rör på oss mångsidigt samt uttrycker oss på olika sätt.

Klubbarna följer skolornas verksamhetstider.

Avgiften faktureras två gånger per läsår

• 1-2 gånger i veckan = 30 eur/läsår

• 3-4 gånger i veckan = 60 eur/läsår

Klubben leds av barnträdgårdslärare och barnskötare.

Deltagning i klubbverksamheten påverkar ej till hemvårdsstöd eller hemvårdsstödens kommuntilläg.

Du kan bekanta dig med Sibbo kommuns plan för småbarnspedagogik (VASU)

Enheterna under verksamhetsåret 2019-2020

Norra Sibbo, Nickby

Daghemmet Lillhjärtan

 • MA, 9:00-12:00 (2år)
  En egen klubb till två åringar, där man lär sig känna jämnåringar och övar fungera i grupp för första gången utan föräldrar. Den här gruppen är ämnad till barnets enda klubbdag. Barnen kan fortsätta i klubben till slutet av läsåret när barnen fyller tre.
 • TI-ONS 9:00-12:00 (2-5år)
 • TO-FRE 9:00-12:00 (2-5år)
 • TRI-FRE 9:00-12:00 (2-5år)
 • TI-ONS 13:00-16:00 (2-5år)

Södra Sibbo, Söderkulla

Bystugan
Kontakt uppgifter:
Tasbyvägen 22, 01150 Söderkulla.
Telefonnummer: 040 191 6005

 • MA 9:00-12:00 (2år)
  En egen klubb till två åringar, där man lär sig känna jämnåringar och övar fungera i grupp för första gången utan föräldrar. Den här gruppen är ämnad till barnets enda klubbdag. Barnen kan fortsätta i klubben till slutet av läsåret när barnen fyller tre.
 • TI-ONS 9:00-12:00 (2-5år)
 • TO-FRE 9:00-12:00 (2-5år)
 • ONS 13:00-16:00 (2-5år)
 • TO 13:00-16:00 (2-5år)

Ansökning

Man ansöker en klubbplats med en skild klubbansökan. Plats i klubbverksamheten ansöks alltid för ett år i taget. Ansökningstiden för nästa hösts klubbar är 1.-30.4. Beslutet av klubbdagar skickas till föräldrar i slutet av maj. Det är möjligt att söka till klubbar utanför den årliga ansökningstiden. Valbart är för- och eftermiddagar, men man kan dock inte välja både för-och eftermiddag för samma dag.

Tillfällig vård för barn i åldern 0–5 år

Den tillfälliga vården är avsedd som barnvaktshjälp för familjer som vårdar sina barn hemma. Barnet kan placeras i den tillfälliga vården för högst 2,5 timmar åt gången. Avgift: 2 euro per gång/barn.

Tillfälligt vård 2018-2019

 • Tisdagar kl. 13:30-16:00 i Nickby
 • Onsdagar kl. 13:00-15:30 i Söderkulla

Tillfälligt vård 2019-2020

 • Torsdagar kl. 13:30-16:00 i Nickby
 • Tisdagar kl. 13:30-16:00 i Söderkulla

Ni kan reservera platsen till tillfälliga vården via dessa telefonnumror:

 • Nickby 050 566 5442
 • Söderkulla 040 191 6005
Senast ändrat 26.03.2020