Västerskogin päiväkoti

Suomeksi

Daghemmet  är finskspråkigt och ligger i Södra Sibbo,Vesterängsvägen 24 , 01120 Västerskog. (Se Läget på kartan)

Daghemmet är finskspråkigt och erbjuder småbarnspedagogik för 1-5 åringar.
Daghemmet är öppet kl. 7:00-17:00.

Grupperna

Myttyset, 1-3 år finskspråkiga barn, tfn 050-3831 577
Menninkäiset, 3-5 år finskspråkiga barn, tfn 050-3831 576

Daghemsföreståndare
Maria Blomberg von der Geest
Vesterängsvägen 18, 01120 Västerskog
puh. 040-1940138
maria.blombergvondergeest@sibbo.fi

Flera barn på daghems gård under vintertid

Två barn i en gungaSenast ändrat 13.08.2020