Södra Paipis daghem och förskola

Suomeksi

Södra Paipis daghem är beläget på landsbygden i Södra Paipis skolbyggnad, Skolbacken 50, 04170 PAIPIS. (Se Läget på kartan)

I samma byggnad fungerar också förskola och klasserna 1-6. Daghemmet har en svenskspråkig grupp med barn i åldern 3-5 år.

I vårt arbete med barnen lägger vi stor vikt vid språket genom sång, lek, böcker och ramsor. Regelbundet arbetar vi med sagoprojekt där vi lyssnar, dramatiserar, leker och pysslar kring sagor.

Öppet: 6:30-17:00 
Adress: Skolbacken 50, 04170 PAIPIS
tfn. 050 411 6182

Södra Paipis förskola som finns i övre våningen, är en svenskspråkig förskolegrupp med enbart 6-åringar. Förskolan börjar alla dagar 8.30 och slutar 12.30. Kompletterande småbarnspedagogik erbjuds 6.30-17.00

Vi har mycket samarbete med både skolan och daghemmet. På det här sättet är skolan bekant för barnen redan från början.

Vi följer skolans läsår och lov, och verksamheten baserar sig på läroplanen för förskoleverksamheten i Sibbo.

Daghemsföreståndare

Förman

Josefina Forsblom - Söderkulla förskola, Kyrkoby förskola, Södra Paipis förskola och daghem

puh. 040 487 9021, josefina.forsblom@sibbo.fi

 

"Södra Paipis- Här leker vi och lär i en samvaro med glädje, kotan välkomnar alla, i naturen utforskar vi tillsammans."Senast ändrat 13.08.2020