Metsätien päiväkoti

Suomeksi

Daghemmet ligger i Norra Sibbo, Skogsvägen 12, 04130 Sibbo. (Se Läget på kartan)

Daghemmet är öppet kl 6:30-17:00. Daghemmet är finskspråkigt och erbjuder dagvård till barn från 1 till 5 år.

Grupperna

Männikkö  3-5-år finskspråkiga barn  040-1914252
Koivikko   0-3-år finskspråkiga barn  040-1914253
Kuusikko  3-5-år finskspråkiga barn  040-1914254

Tf. Daghemsföreståndare
Hanna Borgström
tfn 040-626 7801
hanna.borgstrom@sipoo.fi

 

Ett barn leker i ett lekrum

Ett rum i daghemmet, leksaker

Flera barn klättrar

Tre bern lekerSenast ändrat 27.09.2019