Metsärinteen kielikylpypäiväkoti
(Skogsbackens daghem)

Suomeksi

 

Daghemmet ligger i Södra Sibbo,  Vesterängsvägen 18, 01120  Västerskog.

Läget på kartan

Daghemmet erbjuder språkbadsdagvård för finskspråkiga barn  4-6 åringar.


Daghemmet är  öppet kl. 7:00-17:00

Gräshopporna                              050-3831 575
Förskolan / Esikoulu                    050-3831 574

Daghemsföreståndare
Maria Blomberg von der Geest
Vesterängsvägen 18, 01120 Västerskog
puh. 040-1940138
maria.blombergvondergeest@sibbo.fi


Sibbos språkbadsstig

Senast ändrat 13.08.2020