Mäntymäen päiväkoti

Suomeksi

Daghemmet ligger  i Södra Sibbo, Tallbackavägen 3 , 01150 Söderkulla.

Läget på kartan

Daghemmet erbjuder dagvård på både svenska och finska för  1-5 åringar.

Mäntymäki är öppet kl. 7:00-17:00

Ketunleivät     1-3 år finskspråkiga barn      050-4437042
Vanamot         3-5 år finskspråkiga barn     050-4437043
Kanervat         3-5 år finskspråkiga barn     050-4437044
Kaarnat          3-5 år finskspråkiga barn      050-4437045

Småtrollen        1-5 år svenskspråkiga barn   040-1941693

Daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
Tallbackavägen 3, 01150 Söderkulla
+358505206456
kristiina.blomqvist@sibbo.fi


Daghemmets kök                                     050-380 2710Senast ändrat 09.01.2020