Leppätien kielikylpypäiväkoti (Alvägens språkbadsdaghem)

 

Suomeksi

Daghemmet  ligger i Norra Sibbo, Ekorrgränd 4, 04130 Sibbo.

Läget på kartan

Daghemmet erbjuder språkbadsdagvård till finskspråkiga barn. Från och med 1.8.2018 riktar sig verksamheten för barn i åldern 4-5. Förskoleundervisningen för språkbadet ordnas i Leppätie skolas utrymmen.

Daghemmet är öppet vardagar kl. 6:30-17:00

Björnungen    3-4 år  050-413 5379
Tvättbjörnen  4-5 år  050-413 5364

Tf. Daghemsföreståndare
Eija Viitolahti-Liimatainen
eija.viitolahti-liimatainen@sipoo.fi
puh. 040-5365507

Sibbos språkbadsstigSenast ändrat 27.09.2019