Leppätien kielikylpypäiväkoti (Alvägens språkbadsdaghem)

 

Suomeksi

Daghemmet  ligger i Norra Sibbo, Ekorrgränd 4, 04130 Sibbo.OBS! f.o.m 1.8.2020 flyttar verksamheten tidsbundet till Daghemmet Lillhjärtat med bidningsutskottets beslut 14.1.2020.

Läget på kartan

Daghemmet erbjuder språkbadsdagvård till finskspråkiga barn. Från och med 1.8.2018 riktar sig verksamheten för barn i åldern 4-5. Förskoleundervisningen för språkbadet ordnas i Leppätie skolas utrymmen.

Daghemmet är öppet vardagar kl. 6:30-17:00

Björnungen    3-4 år  050-413 5379
Tvättbjörnen  4-5 år  050-413 5364

Daghemsföreståndare
Eija Viitolahti-Liimatainen
eija.viitolahti-liimatainen@sipoo.fi
puh. 040-5365507

Sibbos språkbadsstigSenast ändrat 03.08.2020