Hansaksen päiväkoti

Suomeksi

Daghemmet  ligger i Södra Sibbo nära Söderkulla centrum, Hansasvägen 3, 01150 Söderkulla

"Vårt lilla hemlika dagis ligger nära naturen vid egnahemsåmrådet. Vi leker och rör  på oss mycket  ute i naturen. Vi har bra fungerande och trivsamma utrymmen. Vår gård är stor och den lockar till lek och rörelse. Vi fungerar i smågrupper och värdesätter barnens lek och delaktihet."

Läget på kartan

Hansaksen päiväkoti är finskspråkig daghem och erbjuder dagvård 1-5 åringar.

Daghemmet är  öppet kl. 7:00-17:00

Kanelinkukka 1-3-åringar 050-4135392
Lounatuuli 3-5-åringar 050-4135398
Pilvenhöyhenet 3-5-åringar 040-1916039

Ritva Lindwall
Hansasvägen 3, 01150 Söderkulla
+358406276743
ritva.lindwall@sibbo.fi
Hansaksen päiväkoti
Daghemsföreståndare


Senast ändrat 03.08.2020