Daghemmet Solåker

Suomeksi Daghemmet Solåker ligger i Nickby centrum i Norra Sibbo, Norra Skolvägen 3 B, 04130 Sibbo.

Läget på kartan

Daghemmet Solåker är öppet om vardagar kl 6:30-17:00

OBS! Svenska gruppens verksamhet slutar 28.7.2019. Småbarnspedagogiken fortsätter sin verksamhet på hösten i det nya Daghemmet Lillhjärtat 11/2019.

Tusenfotingarna 3-5 åriga barn                050-592 9654
Tonttula 1-5 åriga barn (finskspråkigt)    040-1826179

Tf. Daghemsföreståndare
Camilla Sundberg
tfn. 040 357 6767
camilla.sundberg@sibbo.fiSenast ändrat 27.09.2019