Daghemmet Lillhjärtat

Daghemmet Lillhjärtat ligger i Norra Sibbo i Nickby kultur- och bildningscentrum, adressen är Södra skolvägen 3, 04130 Sibbo.

Daghemmet Lillhjärtat är ett nytt daghem som blir färdigt under hösten 11/2019. Daghemmet Lillhjärtat kommer att ha utrummen för både finsk- och svenskspråkiga grupper samt för grupper inom den öppna småbarnspedagogiken.

Eftersom Daghemmet Lillhjärtat blir färdigt under hösten 2019,börjar verksamheten i två olika utrymmen före flytten. Finskspråkiga gruppen börjar sin verksamhet i daghemmet Solåker, vars address är Norra skolvägen 3B och telefonnummer 040-182 6179. Svenksspråkiga gruppen börjar verksamheten i Naturdaghemmet Kaislas utrymmen, vars address är Skattparksgränden 4 och telefonnummer 050-413 5353 .

Daghemmet är öppet 6:30-17:00.

Utrymmen i daghemmet Lillhjärtat kommer att bli trivsamma, hälsosamma och trygga. Vid planeringen av daghemmet har man beaktat ergonomin, lokalernas flexibilitet och formbarhet. Vi har fokuserat på trivsel och tillgänglighet samt belysning och akustik. Inomhusluftens kvalitet samt renlighet är också en viktig del av hälsosamma och trivsamma utrymmen.

Daghemmets verksamhet kommer att följa Grunderna för planen för småbarnspedagogik samt Sibbos lokala Plan för småbarnspedagogik. Mångsidig och högklassig pedagogik är vår viktigaste uppgift när vi skapar vår verksamhetskultur med personalen. Vårt mål är att förstärka barnens självkänsla och sociala färdigheter samt stöda deras självständighet och delaktighet genom positiv pedagogik. Vid planering av pedagogiken utnyttjar vi lokalens potential till mångsidig verksamhet och möjligheter att beakta barnens behov och intresse.

På daghemmet Lillhjärtat arbetar man med ett stort hjärta för våra små hjärtan.

Administrativ daghemsföreståndare
Heidi Innala
040-544 7293
 heidi.innala@sibbo.fi

 

Suomeksi

Senast ändrat 01.11.2019