Daghemmet Lillhjärtat

Daghemmet Lillhjärtat är beläget i Norra-Sibbo på Nickbys bildnings- och kulturcenters område, vid adressen Södra Skolvägen 3, 04130 Sibbo.

Daghemmet Lillhjärtat är ett daghem med åtta grupper, som blev klart på hösten 2019. I daghemmet fungerar såväl finsk- och svenskspråkiga grupper och Alvägens språkbadsdaghem.

I Daghemmet Lillhjärtat får barnen röra på sig och leka, utforska och känna.

Nallet 2-5-åriga finskspråkiga barn 050 567 9284

Karhut 2-5- åriga finskspråkiga barn 050 592 9654

Helmet 1-3- åriga finskspråkiga barn 040 182 6179

Pöllöt 2-5- åriga finskspråkiga barn 050 517 8108

Vargarna 1-5- åriga svenskspråkiga barn 050 413 5353

Tassarna 1-5- åriga svenskspråkiga barn 050 517 6840

Daghemmet är öppet 6:30-17:00.

I Daghemmet Lillhjärtat jobbar vi med stort hjärta för små hjärtans bästa.

Daghemsföreståndare:
Heidi Innala
040 544 7293
heidi.innala@sipoo.fi 

Biträdande daghemsföreståndare:
Suvi Halonen
050 596 1381
suvi.halonen@sipoo.fi

Suomeksi

Senast ändrat 06.08.2020