Daghemmet Lillbonden

 

Suomeksi

Daghemmet Lillbonden ligger i Norra-Sibbo, i Nickby, Storbondsvägen 6, 04130 Sibbo

Läget på kartan

Daghemmet Lillbonden är öppet på vardagar kl. 6:30-17:00.

Syskongrupp 1-5-åriga barn. Tel. 050-413 5353

OBS! Svenska gruppens verksamheten slutar 28.7.2019. Svenska småbarnspedagogiken fortsätter sin verksamhet på hösten i det nya Daghemmet Lillhjärtat 11/2019.

Tf. Daghemsföreståndare

Eija Viitolahti-Liimatainen
eija.viitolahti-liimatainen@sipoo.fi
puh. 040-5365507


Senast ändrat 26.09.2019