Ansökan om dagvårdsplats

Suomeksi

En elektronisk dagvårdsansökan

Dagvårdsplatser kan ansökas året runt. Ansökningsblanketter gällande dagvård i daghem eller familjedagvård fås på daghemmen och  från Sockengårdens infodisk. Ansökan kan också göras elektroniskt med e-tjänstens elektronisk dagvårdsansökan. 

Den ifyllda blanketten skall i första hand returneras till den vårdplats som söks, till placeringskoordinatorn eller den administrativa daghemsföreståndare som har hand om familjedagvården, senast 4 månader innan barnet behöver  dagvårdsplats. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av sysselsättning, studier eller utbildning skall ansökan om  dagvårdsplats lämnas in senast två veckor innan vård behövs. Ansökan är i kraft 1 år efter mottagningsdatum.

Områdets placeringskoordinatorer svarar på frågor gällande ansökan om dagvårdsplats. Dagvården i Sibbo är delat i två distrikt, Södra Sibbo och Norra Sibbo. Vardera distrikt har två placeringskoordinatorer som ansvarar för platsfördelningen för den finsk- och svenskspråkiga dagvården. Ansökningar till köpservicedaghemmen samt placeringen vid dem sköts också av placeringskoordinatorerna. Placeringskoordinator för Norra Sibbo

 

Svenskpråkig dagvård

Svenskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Barbro Viileinen
+358505543483
Daghemmet Solåker,
Kyrkoby förskola
Placeringskoordinator för
svenska dagvården i Norra Sibbo.

Finskspråkig dagvård

Finskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Irmeli Kujala
+358401914547
finsk dagvård i Norra Sibbo

 

 Placeringskoordinator för Södra Sibbo

Svenskspråkig dagvård

Svenskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
Placeringskoordinator för svenska dagvården i Södra Sibbo, svensk familjedagvård i Södra Sibbo.

Finskspråkig dagvård

Finskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
+358505206456
Tallbackens daghems administrativa daghemsföreståndare
Senast ändrat 21.11.2017