Kyrkoby skola

Kyrkoby skola är belägen i närheten av Sibbo centrum. Skolan har 175 elever och är den största svenska åk 1-6 skolan i kommunen. Skolan arbetar med årskurserna 1-6 fördelade på nio basgrupper. I skolan finns också en klass för elever som har behov av särskilt stöd. Förskolan finns i skolans utrymmen vilket möjliggör ett bra samarbete. Skolan samarbetar även med Nickby barnträdgård.

Skolan har en egen teknisk slöjdsal, textilslöjdsal, musiksal och gymnastiksal samt ett välutrustat skolbibliotek. På gården finns en nybyggd paviljong med plats för förskolan, årskurs 6 samt morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Skolan har en stor gårdsplan med gott om plats för olika aktiviteter. På skolgården finns en arena med olika bollspelsmöjligheter, klätterställningar, gungor, sandlåda och bollplank.

I närheten av skolan finns kommunens centralidrottsplan, ishall och friluftsleder, vilka ofta utnyttjas under gymnastiklektionerna. Skolans läge ger också rika möjligheter till naturexkursioner av olika slag.

Vi som jobbar i Kyrkoby skola vill

  • ge eleverna goda baskunskaper i modersmål, matematik och språk
  • lära eleverna goda arbetsvanor
  • uppmuntra eleverna att själva söka kunskap
  • sporra eleverna till en aktiv livsstil
  • arbeta tillsammans med eleverna och föräldrarna för trivseln och tryggheten i skolan
  • uppmuntra till ett gott uppförande och goda seder
  • ge eleverna en stark finlandssvensk identitet

den här länken kan du se presentationsvideon av skolkuratorer och – psykologer.

Kontaktuppgifter

Kyrkoby skola
Stora Byvägen 3
04130 SIBBO

Rektor
Stefan Villanen
tel. 050 411 6241
stefan.villanen@sibbo.fi

Skolsekreterare
Solveig Joufs
tel. 040 191 4434
solveig.joufs@sibbo.fi

Lärarrum
tel. 050 443 3631

Paviljongen (klass 6, mornis kl. 7.30–9.00, eftis kl. 13.00–17.00)
tel. 050 443 3632

Köket
tel. 040 191 4373Senast ändrat 13.08.2018