Privat förskoleundervisning

Den lagstadgade förskoleundervisningen kan ske i privat regi i Sibbo från och med 1.8.2018.
Kommunen kan själv producera förskoleundervisningstjänsterna eller köpa dem av en privat serviceproducent. Kommunen ansvarar för att tjänsterna den skaffar ordnas på ett lagenligt sätt.
Det här betyder att privata serviceproducenter kan erbjuda förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.
En privat serviceproducent som ansöker om tillstånd att ordna förskoleundervisning ska lämna in en ansökan varje år.
För verksamhetsperioden 2018–2019 ska ansökan lämnas in senast 31.12.2017.

Ansökan ska sändas per post eller e-post enligt följande:

Tjänster för småbarnsfostran
Sibbo kommun
Stora Byvägen 18, PB 7
04130 Sibbo
e-post: hanna.kindstedt@sibbo.fi 

Tilläggsuppgifter:

Chef för småbarnsfostran Mervi Keski-Oja, tfn 09 2353 7500, mervi.keski-oja@sibbo.fi

Planerare Hanna Kindstedt, tfn 09 2353 6762, hanna.kindstedt@sibbo.fi

 

 Suomeksi

 

Senast ändrat 08.01.2018