Kontaktuppgifter

suomeksi

OBS! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.
Bildningskansliet

Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo
PB 7, 04131 Sibbo
Telefon 09 23531 (växel)

f.o.m. 3.2.2020
SOCKENGÅRDEN
Klockarbackavägen 2, 04130 Sibbo
PB 7, 04131 Sibbo
Telefon 09 23531 (växel)

Wilma hittar du här: WILMA

UtbildningstjänsterAssistent för ledningen
Mikaela Hutukka
+358401914293
finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendets allmänna ärenden, elevärenden
Utvecklingschef för bildningsväsendet
Riikka Strandström
+358406836890
riikka.strandstrom@sibbo.fi
tf. bildningsdirektör
Hannu Ollikainen
+358503501845
ledning av skolväsendet

Småbarnspedagogik

Placeringskoordinator för Norra Sibbo

Svenskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
sonja.westerlund@sibbo.fi
Landsängens daghem

 

Finskspråkig dagvård

Tf. Daghemsföreståndare
Camilla Sundberg
+358403576767
camilla.sundberg@sibbo.fi
Nickby daghem

 

Placeringskoordinator för Södra Sibbo

Svenskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
sonja.westerlund@sibbo.fi
Landsängens daghem

Finskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
+358505206456
kristiina.blomqvist@sibbo.fi
Mäntymäen päiväkoti
Chef för småbarnspedagogik
Mervi Keski-Oja
+358503625279
mervi.keski-oja@sibbo.fi

Servicechef
Annette Lagerstam
+358401916052
annette.lagerstam@sipoo.fi

Kanslisekreterare
Irene Lönnqvist
+358504398778
irene.lonnqvist@sibbo.fi

Sakkunnig
Elina Sarin
+358503543859
elina.sarin@sipoo.fi

Planerare
Petra Salomaa
+358505502539
petra.salomaa@sibbo.fi
Byrå- och faktureringssekreterare
Sari Polojärvi
+358401914290
Senast ändrat 14.01.2020