Anmälan till förskoleundervisningen och skolan

Suomeksi

Wilma-nyckelkodinformationen har delats ut på finska p.g.a. ett misstag vid utskrivningen.

Vi beklagar!

Här kan ni läsa informationen på svenska:

Vår skola använder Wilma-programmet för samarbete mellan hem och skola. Wilma används via internet-webbläsare, så programmet kan användas från hemmet eller arbetsplatsen.

Med Wilma kan vårdnadshavare

• Se läxor och provdagar
• Se studerandens vitsord
• Utreda och anmäla frånvaron
• Uppdatera sina egna och studerandens kontaktuppgifter
• Kommunicera med lärarna och annan personal
• Läsa skolans notiser

Du kan skapa användarnamn till Wilma på adressen

https://wilma.sipoo.fi/connect

För att göra användarnamn behöver du en nyckelkod, som du får i detta brev. Dessutom skall du ha en fungerande e-postadress, som fungerar i fortsättningen även som Wilma användarnamn och där du får automatiska besked bl.a. studerandens frånvaro

Gör såhär:

1) Gå till adressen https://wilma.sipoo.fi/connect
2) Skriv in din e-postadress.
3) Wilma skickade till din e-post en bekräftelsemeddelande. Stäng Wilma och öppna din e-post.
4) I din e-post finns en länk, med vilken du kommer in till Wilma för att fortsätta skapandet av användarnamnet.
5) Skriv nyckelkoden som du fått i detta brev samt studerandens personbeteckning.
6) Ge antingen elevens personbeteckning eller födelsedatum beroende på vilken Wilma begär
7) Skriv ditt namn.
8) Hitta på ett lösenord och skriv in det i lösenord-fältet.
9) Granska uppgifterna och godkänn användarnamnet
10) Nu kan du logga in till Wilma. Ditt användarnamn är din e-postadress. Ditt lösenord är den som du nyss gav.

Spara detta brev tills du gjort Wilma-användarnamn. Nyckelkoden kan bara användas en gång, och den slutar att fungera då man gjort Wilma-användarnamn. Om du har problem med att skapa användarnamn, kontakta läroanstalten.

Anmälan till förskoleundervisningen och skolan i Sibbo ska göras 27.1.–10.2.2020. Vårdnadshavarna bekräftar barnets förskole- och skolplats elektroniskt i Wilma på adressen www.wilma.sibbo.fi .

Anmälan till förskoleundervisningen

Alla barn som är födda år 2014 och skrivna i Sibbo anvisas en plats i förpliktande förskoleundervisning. Ett brev adresserat till vårdnadshavarna skickas vecka 4 till barnets hemadress med information om barnets primära förskoleundervisningsplats enligt hemadressen och anvisningar om hur platsen ska tas emot.

Vårdnadshavarna bekräftar sitt barns förskoleundervisningsplats elektroniskt under tiden 27.1.-10.2.2020 på adressen www.wilma.sibbo.fi . Anvisningar och användarkoder till Wilma finns i brevet.

Anmälan till skolan

Vårdnadshavare som har sitt barn i kommunal eller privat förskoleundervisning i Sibbo ska bekräfta skolplatsen under tiden 27.1.–10.2.2020 i Wilma.

De vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern och inte har användarkoder till Wilma får ett brev hemskickat vecka 4. Brevet innehåller information om barnets primära skolplats enligt hemadressen och anvisningar om hur platsen ska tas emot.

Anmälan till förskoleundervisningen och skolan i Wilma

Blanketten som är avsedd för anmälan till förskoleundervisningen och skolan finns på Wilmas framsida. Klicka på Menu i övre hörnet (tre streck) och välj blanketten under rubriken "Blanketter". Blanketten är tillgänglig endast då man loggar in via en webbläsare. Om ni saknar användarkoder till Wilma eller om ni har problem med koderna, kontakta Hannu Ollikainen (hannu.ollikainen@sipoo.fi).

Introduktionsbesök till förskoleundervisningen och skolan ordnas i slutet av våren. Information om besöken meddelas i Wilma.

Närskolebeslutet delges i Wilma under mars månad. Ansökan om eventuell elevplats i sekundär förskola/skola ska lämnas in senast 31.3.2020 och beslutet delges i april. Följande gång man kan ansöka om en plats i sekundär förskola/skola är senast 31.5.2020 och besluten delges i juni.

Om ni har flyttat/kommer att flytta till Sibbo

Om barnet inte var skrivet i Sibbo i början av år 2020 men vill börja i förskoleundervisning/skola i Sibbo, ska vårdnadshavaren anmäla barnet till förskoleundervisningen/skolan med en anmälningsblankett som finns på Sibbo kommuns webbplats. Elektroniska blanketter kan användas även om vårdnadshavaren inte har fått ett brev om ansökan till förskoleundervisningen eller om användarkoderna till Wilma saknas. Länk till blanketterna för förskoleundervisningen och skolan

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökningstiden för morgon- och eftermiddagsverksamheten under läsåret 2020–2021 är 16.3.–3.4.2020. Ansökningsblanketten fylls i Wilma. Mer information om morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts söks i samband med anmälan till skolan. I den elektroniska blanketten finns en länk till ansökan om skolskjuts. Beslut om skjolskjuts delges åt vårdnadshavaren i Wilma.

Skolskjutspriciperna har uppdaterats och principerna träder i kraft från början av läsåret 2020-2021. Du kan bekanta dig med skolskjutspriciperna här.

Tilläggsuppgifter

Ytterligare information om anmälan till skolan: Assistent för ledningen Mikaela Hutukka, tfn 040-191 4293, mikaela.hutukka@sibbo.fi

Elevupptagningsområden

På kartan nedan syns de svenska elevupptagningsområdena i Sibbo.

Även skolorna finns utsatta här, vilket gör det möjligt att kontrollera vilken ens närskola blir om man bor inom ett visst område.

Observera att informationen på kartan endast är riktgivande och att kommunen har den slutliga bestämmanderätten när det gäller närskolebeslut.

 

Näytä suurempi kartta

Senast ändrat 04.08.2020