Anvisningar om specialdiet för skolor

 

Beaktande av specialdieter och matrestriktioner på religiösa grunder

I Sibbo kommuns skolor serveras sådana specialdieter som behandlingen av sjukdomar hos barnen eller ungdomarna kräver. Specialdiet kan fås med intyg av hälsovårdare eller läkare.

Ändringar i en skolelevs diet ska meddelas till köket med intyg av läkare eller hälsovårdare. i allmänhet lindras födoämnesallergi med åldern och då upphävs matrestriktionerna i enlighet med läkarens, hälsovårdarens eller näringsterapeutens anvisningar. Intyg krävs också av vuxna.

När specialdieten ändras bör man hämta ett nytt intyg, om eleven byter skola bör läraren meddela det egna köket därom. När eleven byter skolstadium (från årskurs 6 till 7) bör vårnadshavaren se till att intyget kommer det kök tillhanda där maten tillreds.

 

Lärarna har övervakningsskyldighet vid måltiderna.

Elevens matrestriktioner beaktas dagligen vid mattillredningen. För undvikande av onödigt arbete ber vi er vänligen meddela köket när eleven inte äter.

Speciallivsmedel som vi använder vid mattillredningen skaffas via partiaffärer och lokala livsmedelsaffärer. Speciallivsmedel som kommunens kök inte kan skaffa via partaffärerna samt apoteksvaror, bör vårdnadshavarna själv skaffa. Om saken bör skilt överenskommas med köket.

Vegetariskt alternativ är inte för vuxna, endast för barn i lågstadieålder och därför behöver eleverna ett läkar- eeller hälsovårdarintyg för att få vegetarisk mat.

Matrestriktioner på religiösa grunder ska meddelas på samma blankett som födoämnesallergierna. För dem behövs inte underskrift av läkare eller hälsovårdare, vårdnadshavarens underskrift räcker.

 

Suomeksi

Senast ändrat 01.03.2019