En god skolmåltid och dess betydelse

I Sibbo kommuns grundskolor serveras alla skoldagar, elever och skolans personal en fullvärdig och ledd måltid.

Skolmåltiden är en hälsosam, mångsidig, tillräcklig samt smaklig måltid som väl kan mäta sej med hemlagad mat. Eleverna/Personalen sammansätter själva sin måltid från buffélinjen, så måltidens näringsmässiga riktighet och fullvärdighet beror i sista hand på hur portionen är sammansatt. Kökspersonalens och lärarnas uppgift är att råda och uppmuntra eleverna till riktiga matvanor. En god skolmåltids uppgift, är att råda till hälsosamt näringsintag, samt att utveckla elevernas smaksinne och matvanor.

Skolbespisningen är en väsentlig del av skolans utbildnings- och fostrings uppgift. Skolbespisningens näringsmässiga betydelse för elevens välbefinnande, hälsa och uppehållande av arbetseffekten är stor. I skolbespisningen håller man fast vid goda mat seder och gott uppförande under måltiderna. Kökspersonalens uppgift är att skapa eleverna en angenäm måltidsstund i trivsam miljö, med vänlig service samt smaklig mat. Eleverna uppmuntras att smaka på nya rätter.

Skolbespisningen är en väsentlig del av skolans utbildnings- och fostrings uppgift. Skolbespisningens näringsmässiga betydelse för elevens välbefinnande, hälsa och uppehållande av arbetseffekten är stor. I skolbespisningen håller man fast vid goda matseder och gott uppförande under måltiderna.

Kosthandbok för skolor och daghem

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 01.03.2019