I köket vid sote-stationen tillreds mat sju dagar i veckan. Vi strävar till att uppmärksamma olika säsonger samt helger så bra som möjligt. Matsedeln sammanställs med beaktandet av kundernas önskemål. De nuvarande näringsrekommendationerna för äldre erbjuder en möjlighet att välja mellan olika alternativ, till exempel användningen av smör och grädde begränsas inte, utan de äldre har full rättighet att njuta av dem.

Närings- rekommendationerna för äldre efterföljs, och näringsintaget jämnas ut under en sju veckors roterande matsedel. Målet med en näringsmässig vård är att höja samt uppehålla ett gott näringstillstånd samt god livskvalitet, det är också en central vårdform för många sjukdomar.

Suomeksi

Senast ändrat 01.03.2019