Verkstaden Rastis

Vägskälet erbjuder verkstadsverksamhet för unga

Ungdomsverkstaden Rastis är en separat enhet inom Verksamhetscentret Vägskälet. Rastis startade som ett pilotprojekt till vars design, utveckling och genomförande söks ungdomar som har en önskan att påverka sina egna livskunskaper och dela med sig av sina erfarenheter till andra ungdomar.

I verkstaden är det en stark faktor att tillsammans påverka och sätta sig in i individuellt målinriktat arbete.

Verksamheten är integrerad inom Verksamhetscentret Vägskälet som sin egen enhet med personlig stil.

2019 höstens sökningstid:
1.8.2019 - 6.9.2019

Verkstaden Rastis
ansökningsblankett

Kontaktinformation

Verkstad Rastis
Stora Byvägen 9, 04130 Sibbo
+358 40 191 6033

Suomeksi

Senast ändrat 30.07.2019