Talterapi för vuxna

Hos vuxna är den vanligaste orsaken till att ta kontakt med talterapeut afasi, dysartri eller sväljningssvårigheter som uppkommit efter hjärninfarkt.

Specifika läs- och skrivsvårigheter kan kräva utredning eller habilitering också i vuxen ålder.

Heshet eller andra röstproblem kan behandlas hos talterapeut. Vid behov kan tilläggsundersökningar behövas.

Svårigheter med artikulation eller stamning och skenande tal kan finnas kvar i vuxen ålder.

Talterapitjänster för vuxna ordnas som köptjänst.

suomeksi
Senast ändrat 01.07.2019

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 SibboPÅ ANDRA VEBBPLATSER


 
 Hjärnan kan
 återhämta sig
..