Talterapi

Talterapeuternas mottagningar finns i Nickby social- och hälsostation (2 vån.), Jussasvägen 14, 04131 Sibbo.

SuomeksiSvenskspråkig talterapeut
Catarina Ekström
+358401914354
telefontid tisdagar kl 12‑13
Finskspråkig talterapeut
Maarit Rantanen-Lajunen
+358503802590
telefontid torsdagar kl. 12‑13

Talterapi är medicinsk habilitering som ges av en legitimerad talterapeut. Till arbetet hör även förebyggande av kommunikationssvårigheter t.ex. som information om barnets språkutveckling till dagvårds- och rådgivningspersonal. Talterapeuterna undersöker och habiliterar störningar i tal, språk, kommunikation och röst.

Syftet med talterapi är att eliminera, förebygga eller lindra olika språk- och kommunikationsstörningar.

Talterapeuterna i Sibbo arbetar med 0-6-åriga barn samt ett begränsat antal skolbarn. Talterapi ordnas i allmänhet på svenska om barnets dagvårds- eller skolspråk är svenska (gäller inte språkbad).

Talterapi för barn 

För att komma till talterapeut behövs remiss (läkare, hälsovårdare etc.). Man kan kontakta talterapeuten direkt vid behov.

Efter bedömningen planeras vid behov individuell eller grupptalterapi på mottagningen antingen som uppföljningsbesök eller talterapiperioder. Föräldrarna får råd om hur de kan stöda och stimulera barnets språkliga färdigheter i olika åldrar (0-12 mån., 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år) och handleds även i att utföra individuellt planerade övningar med barnet, t.ex. med stödtecken och bilder. Vi deltar i familjeförberedelsen och samarbetar med dagvården, förskolan och skolan.

Funderar du på artikulation, tvåspråkighet, stamning, talrädsla (selektiv mutism), läs- och skrivsvårighet, specifik språkstörning? Allt det jobbar talterapeuten med.

Talterapi för vuxna 

Hos vuxna är den vanligaste orsaken att ta kontakt med talterapeut afasi, dysartri eller sväljningssvårigheter.

Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) kan kräva utredning eller habilitering också i vuxen ålder.

Röstproblem såsom heshet eller att rösten inte håller kan behandlas hos talterapeut. Vid behov kan tilläggsundersökningar behövas.

Svårigheter med artikulation eller stamning kan finnas kvar i vuxen ålder, det är aldrig för sent att påbörja talterapi!

Talterapi för vuxna ordnas som köptjänst.

 

Fyll i responsblanketten, tack!

 

Senast ändrat 21.09.2018