Socialombudsman

Socialombudsmannens verksamhet grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Social- och patientombudsmannen kan nås per telefon, e-post eller personligt besök och nu även via en skyddad distansmottagning. Kunden eller patienten kan delta i en på förhand överenskommen distansmottagning via sin egen dator eller smarttelefon.

Även klienternas och patienternas anhöriga och andra närstående, kommuninvånare och samarbetspartners kan kontakta social- och patientombudsmannen.

Social- och patientombudsmannen betjänar den kommunala social- och hälsovården, dagvården och de privata socialvårdsenheterna.

Det är värt att kontakta socialombudsmannen om du
  • är osäker på om du har fått de socialvårdstjänster som du har rätt till
  • i egenskap av anhörig undrar över om en närstående till dig får den service och de stödinsatser som han eller hon behöver
  • anser att en anställd inom socialvården eller den anställdes chef har gått osakligt till väga
  • inte förstår beslut, avtal eller kalkyler som gäller dig
  • anlitar privata socialtjänster och undrar över din ställning
  • vill få opartisk information om tillämpningen av olika lagar och om din boendekommuns praxis i socialvårdsfrågor
  • vill veta vilka rättigheter du har som klient.

Kompetenscentret inom det sociala området Verso ger socialombudsmannatjänster för invånarna i Sibbo. Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intressen. Socialombudsmannen fattar inga beslut och beviljar inga förmåner utan har en rådgivande funktion och kan vara en länk mellan klienten och de anställda i problemsituationer.

Blankett för anmärkning

Den service som socialombudsmannen tillhandahåller är avgiftsfri.


Suomeksi
Senast ändrat 17.03.2020

BESÖKADRESS


Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
Socialombudsman
Mannerheimgatan 23
06100 Borgå

KONTAKTUPPGIFTER


Socialombudsman
tfn 044 729 7987
sosiaaliasiamies@phhyky.fi

Telefontid
mån - tors kl. 9 - 12

PÅ ANDRA WEBBPLATSER