Psykisk hälsa, droger och sexualitet

Du kan prata med skolhälsovårdaren om psykisk hälsa, droger och sexualitet.

När ...

  • ingenting längre intresserar dig
  • skolan känns tung
  • du har problem med kompisarna
  • du är ensam
  • du inte kan sova
  • du har problem med droger
  • spelandet har glidit ur händerna
  • du inte mår bra hemma
Sök hjälp redan i ett tidigt skede!
Om du behöver hjälp genast

Hälsovårdaren hjälper också i frågor som rör sexualiteten. 
Kom till hälsovårdarens mottagning och prata när du oroar dig över t.ex. puberteten, sällskapande, preventivmedel, sexuell läggning eller sex, eller om du är nyfiken på eller känner dig förvirrad över dessa saker.

I frågor som gäller preventiv hälsa hänvisas du vid behov till preventivrådgivningen.

suomeksi
[l:public_create_by]: 10.12.2018