Skol- och studerandehälsovårdens kontaktuppgifter

Ta kontakt med skolhälsovårdaren via Wilma, per telefon eller per e-post. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information. Även vårdnadshavarna kan kontakta hälsovårdaren i frågor som rör barnets välbefinnande.

Du kan besöka hälsovårdarens mottagning utan tidsbeställning. Du kan också beställa till skolläkaren via hälsovårdaren

Koulu

Terveydenhoitaja

Borgby skolaJohanna Rosenberg, 0505288851
johanna.rosenberg@sipoo.fi

Boxby skola

Carola Klemets, 0406475142
carola.klemets@sipoo.fi

Gumbostrands skola

 

Carola Klemets, 0406475142
carola.klemets@sipoo.fi

Jokipuiston koulu

Johanna Rosenberg, 0505288851
johanna.rosenberg@sipoo.fi

Keuda

Nora Sjöholm, 050 463 8593
nora.sjoholm@sipoo.fi

Kungsvägens skola

Helena Alden-Nieminen, 050 362 5278
helena.alden-nieminen@sipoo.fi

Kyrkoby skola

Lotta Kääriäinen, 050 409 5438
lotta.kaariainen@sipoo.fi

Leppätien koulu

Lotta Kääriäinen, 050 409 5438
lotta.kaariainen@sipoo.fi

Lukkarin koulu

Tiina Hakamaa, 040 191 4295
tiina.hakamaa@sipoo.fi

Norra Paipis skola

Johanna Rosenberg, 050 528 8851
johanna.rosenberg@sipoo.fi

Salpar skola

Sabina Kekki, 040 356 4794
sabina.kekki@sipoo.fi

Sibbo gymnasiet

Helena Alden-Nieminen, 050 362 5278
helena.alden-nieminen@sipoo.fi

Sipoon lukio

Nora Sjöholm, 050 463 8593
nora.sjoholm@sipoo.fi

Sipoonjoen koulu

Julia Klippi, 040 191 6049
julia.klippi@sipoo.fi

Sipoonlahden koulu


Åk 1-4
Sabina Kekki
040 356 4794
sabina.kekki@sipoo.fi
Åk 5-6
Nora Sjöholm
050 463 8593
nora.sjoholm@sipoo.fi
Åk 7-9 och smågrupper
Anne Grannas
040 191 4303
anne.grannas@sipoo.fi

Söderkulla skola

Sabina Kekki, 040 356 4794
sabina.kekki@sipoo.fi

Södra Paipis skola

Johanna Rosenberg, 050 528 8851
johanna.rosenberg@sipoo.fi

Talman koulu

Lotta Kääriäinen, 050 409 5438
lotta.kaariainen@sipoo.fi


Förhandshälsoundersökning i samband med uppbåd

Hälsovårdare Helena Alden-Nieminen
050 362 5278, helena.alden-nieminen@sipoo.fi

Hälsovårdare Nora Sjöholm
050 463 8593, nora.sjoholm@sipoo.fi

Ansvarig skol- och studerandehälsovårdare

Satu Pulkkinen
050 465 1369, satu.pulkkinen@sipoo.fi

Servicechef

Marjo Karppinen
050 329 9418, marjo.karppinen@sipoo.fi

Suomeksi

Senast ändrat 25.08.2020