Skol- och studerandehälsovårdens kontaktuppgifter

Ta kontakt med skolhälsovårdaren via Wilma, per telefon eller per e-post. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information. Även vårdnadshavarna kan kontakta hälsovårdaren i frågor som rör barnets välbefinnande.

Du kan besöka hälsovårdarens mottagning utan tidsbeställning. Du kan också beställa till skolläkaren via hälsovårdaren

Koulu

Terveydenhoitaja

Borgby skolaJohanna Rosenberg, 0505288851
johanna.rosenberg@sipoo.fi

Boxby skola

Carola Klemets, 0406475142
carola.klemets@sipoo.fi

Gumbostrands skola

 

Carola Klemets, 0406475142
carola.klemets@sipoo.fi

Jokipuiston koulu

Johanna Rosenberg, 0505288851
johanna.rosenberg@sipoo.fi

Keuda

Satu Pulkkinen, 465 1369
satu.pulkkinen@sipoo.fi

Kungsvägens skola

Helena Alden-Nieminen, 050 362 5278
helena.alden-nieminen@sipoo.fi

Kyrkoby skola

Carola Klemets, 040 647 5142
carola.klemets@sipoo.fi

Leppätien koulu

Carola Klemets, 040 647 5142
carola.klemets@sipoo.fi

Lukkarin koulu

Yvonne Wickholm, 050 522 2798
yvonne.wickholm@sipoo.fi

Norra Paipis skola

Johanna Rosenberg, 050 528 8851
johanna.rosenberg@sipoo.fi

Salpar skola

Annica Ylinen, 040 184 7931
annica.ylinen@sipoo.fi

Sibbo gymnasiet

Helena Alden-Nieminen, 050 362 5278
helena.alden-nieminen@sipoo.fi

Sipoon lukio

Sabina Kekki, 040 356 4794
sabina.kekki@sipoo.fi

Sipoonjoen koulu

Julia Klippi, 040 191 6049
julia.klippi@sipoo.fi

Sipoonlahden kouluFörskola och åk 1-3
Annica Ylinen
040 184 7931
annica.ylinen@sipoo.fi
Åk 4-9 och smågrupper
Anne Grannas
040 191 4303
anne.grannas@sipoo.fi

Söderkulla skola

Annica Ylinen, 040 184 7931
annica.ylinen@sipoo.fi

Södra Paipis skola

Johanna Rosenberg, 050 528 8851
johanna.rosenberg@sipoo.fi

Talman koulu

Annica Ylinen, 040 184 7931
annica.ylinen@sipoo.fi


Förhandshälsoundersökning i samband med uppbåd

Hälsovårdare Helena Alden-Nieminen
050 362 5278, helena.alden-nieminen@sipoo.fi

Hälsovårdare Satu Pulkkinen
050 465 1369, satu.pulkkinen@sipoo.fi

Hälsovårdare Sabina Kekki
050 356 4794, satu.pulkkinen@sipoo.fi

Ansvarig skol- och studerandehälsovårdare

Satu Pulkkinen
050 465 1369, satu.pulkkinen@sipoo.fi

Servicechef

Marjo Karppinen
050 329 9418, marjo.karppinen@sipoo.fi

 Suomeksi

Senast ändrat 16.03.2020