Skol- och studerandehälsovårdens hälsoundersökningar

Skolhälsovårdaren träffar grundskoleeleverna, gymnasiestuderandena och studerandena på andra stadiet vid hälsoundersökningarna varje läsår.

Vad görs vid hälsoundersökningen?

• hälsovårdaren mäter elevens längd och vikt, och synen och hörseln undersöks

• man diskuterar elevens välbefinnande – matvanor, motion, sömn, studier och kompisrelationer

• man diskuterar också åldersrelaterade saker – pubertet, rökning och droger, psykisk hälsa och sexualitet

I årskurs 1, 5 och 8 kallas eleverna till en omfattande hälsoundersökning. Även föräldrarna får en inbjudan till undersökningen. Vid den omfattande hälsoundersökningen får eleven utöver hälsovårdaren också träffa en läkare. Vid undersökningen bedöms elevens och hela familjens välbefinnande. Före den omfattande hälsoundersökningen fyller eleven och föräldrarna i en blankett med förhandsuppgifter.

Läs mera om hälsoundersökningar som görs i grundskolan.

Läs mera om hälsoundersökningar som görs inom andra stadiets utbildning.

Förhandshälsoundersökning i samband med uppbåd

Pojkar som är i uppbådsåldern får ett brev av Försvarsmakten om uppbådet samma år som de fyller 18 år. Förhandshälsoundersökningarna av personer i uppbådsåldern görs i regel av studerandehälsovården på studieorten. Förhandshälsoundersökningarna av Sibbobor som inte har en studieplats eller arbetsplats görs av studerandehälsovården i Sibbo. I specialfall kan även hälsoundersökningarna av Sibbobor som studerar på annan ort göras i Sibbo.

Till hälsoundersökningen hör ett besök hos hälsovårdaren och ett läkarbesök. Läkartiden fås av hälsovårdaren.

För förhandshälsoundersökningar i samband med uppbåd ansvarar:

• hälsovårdare Helena Alden-Nieminen, tfn 050 362 5278

• hälsovårdare Satu Pulkkinen, tfn 050 465 1369

Läs mera om värnplikten och uppbådet.

suomeksi
[l:public_create_by]: 27.11.2018