Rådgivning, skol- och studerandehälsovård

Mödra- och barnrådgivningen

I Sibbo finns i Nickby och i Söderkulla en kombinerad mödra- och barnrådgivning, som betjänar gravida och barnfamiljer med barn under skolåldern. De anställda vid rådgivningen har ett mångisidigt samarbete med övriga aktörer till exempel rådgivningens familjearbete, barnfamiljernas socialarbete, skol- och studerandehälsovården, talterapi, familjerådgivning, barnskydd, barnatillsyningsman, fysioterapi, mun- och tandvårddagvård och specialsmåbarnsfostran.

Mödra- och barnrådgivning
Mödra- och barnrådgivningens tidsbeställning
Mödra- och barnrådgivningens kontaktuppgifter och områdesfördelning
Vuxenrådgivningens kontaktuppgifter
Rådgivningens elektroniska blanketter
Rådgivningens länkvinkar

Öppenmottagning på rådgivningen

Öppenmottagning på Nickby rådgivning måndagar kl 8-9 och på Söderkulla rådgivning fredagar kl 8-9. Öppenmottagning på rådgivningen hålls inte på helgdagarna. 


Vuxenrådgivningen

Målet med vuxenrådgivningens verksamhet är att främja den vuxna befolkningens hälsa. På hälsovårdarens mottagning ges rådgivning och stöd för att upprätthålla hälsan och förebygga sjukdomar, med betoning på den vuxnas ansvar över sin egen hälsa. Hälsovårdaren ger också vaccinationer (inkl. vaccinationer för resenärer) och utför hälsogranskningar. Läs mera här…


Skol- och studerandehälsovård

Skol- och studerandehälsovårdens uppgift är att främja de studerandes hälsa och skolgemenskapens välbefinnande samt stödja en hälsosam uppväxt och utveckling. Skol- och studerandehälsovården samarbetar med de studerande, vårdnadshavarna, elevvården, lärarna, skolans övriga personal och andra samarbetspartner. Skol- och studerandehälsovården innehåller individ- och gruppverksamhet som beaktar familjernas mångfald.

Vårdnadshavarna kan kontakta skol- och studerandehälsovårdarna i frågor som rör barnets eller den ungas hälsa eller välbefinnande.

Tidsbeställning till skol- och studerandehälsovården

Här finns kontaktuppgifterna till skol- och studerandehälsovårdarna. Tidsbeställning till skolläkarens mottagning sker via skolhälsovårdaren. Eleverna har möjlighet att vid behov träffa skolhälsovårdaren i skolan, i större skolor har hälsovårdarna en öppen mottagning utan tidsbeställning.

Länk till skol- och studerandehälsovårdens webbplats

 

Suomeksi

Senast ändrat 06.07.2018