Rådgivning, skol- och studerandehälsovård
Mödra- och barnrådgivningen

I Sibbo finns i Nickby och i Söderkulla en kombinerad mödra- och barnrådgivning, som betjänar gravida och barnfamiljer med barn under skolåldern. De anställda vid rådgivningen har ett mångisidigt samarbete med övriga aktörer till exempel rådgivningens familjearbete, barnfamiljernas socialarbete, skol- och studerandehälsovården, talterapi, familjerådgivning, barnskydd, barnatillsyningsman, fysioterapi, mun- och tandvårddagvård och specialsmåbarnsfostran.


Skol- och studerandehälsovård

Skol- och studerandehälsovårdens uppgift är att främja de studerandes hälsa och skolgemenskapens välbefinnande samt stödja en hälsosam uppväxt och utveckling. Skol- och studerandehälsovården samarbetar med de studerande, vårdnadshavarna, elevvården, lärarna, skolans övriga personal och andra samarbetspartner. Skol- och studerandehälsovården innehåller individ- och gruppverksamhet som beaktar familjernas mångfald.

Vårdnadshavarna kan kontakta skol- och studerandehälsovårdarna i frågor som rör barnets eller den ungas hälsa eller välbefinnande.

Preventiv- och familjeplaneringsvrådgivningen

I Sibbo fungerar en centraliserad preventivrådgivning. Mottagningen finns i Nickby social- och hälsostations 2. våning, i samband med rådgivningen. I ärenden gällande preventiv eller familjeplanering, kontakta numret 040-5297761, telefontid mån-tors kl. 12.00-12.45

Vuxenrådgivningen

Målet med vuxenrådgivningens verksamhet är att främja den vuxna befolkningens hälsa. På hälsovårdarens mottagning ges rådgivning och stöd för att upprätthålla hälsan och förebygga sjukdomar, med betoning på den vuxnas ansvar över sin egen hälsa. Hälsovårdaren ger också vaccinationer (inkl. vaccinationer för resenärer) och utför hälsogranskningar.

 

Suomeksi

Senast ändrat 13.08.2019