Utredning och fastställande av faderskap

Om föräldrarna inte är gifta när ett barn föds är det nödvändigt att utreda barnets faderskap.

Innan barnet föds kan faderskapet utredas på rådgivningen om båda föräldrar är säkra om faderskapet. En man som erkänt sitt faderskap innan barnet fötts kan återkalla sitt faderskap efter barnets födelse. Förhandserkännandet av faderskap kan även bestridas av antingen barnets mor eller av en annan man. Erkännandet ska bestridas eller återkallas skriftligen hos barnatillsyningsmannen inom 30 dagar efter barnets födelse.

Efter barnets födsel utreds faderskapet hos barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen meddelas av magistraten när ett barns födelse registrerats. Barnatillsyningsmannen skickar då ett brev till barnets mor och uppmanar henne att boka tid för fastställandet av faderskap. Barnatillsyningsmannen kan även kontaktas när ett barn föds under äktenskapet, men den äkta mannen inte är far till barnet.

Båda föräldrar ska personligen närvara vid erkännande av faderskap och de ska ha gällande identitetsbevis eller pass med sig. I samband med erkännande av faderskap kan parterna även ingå ett avtal om gemensam vårdnad. Detta kan utarbetas antingen på rådgivningen eller hos barnatillsyningsmannen.

Utredning av faderskap görs för barnets bästa:
  • Barnet får rätt till två vårdnadshavare, om föräldrarna kommer överens om saken
  • Barnet får rätt till underhåll som fadern är skyldig att betala
  • Barnet får arvsrätt till fadern och släktingar på faderns sida
  • Barnet får rätt till sin faders efternamn
  • Barnet får rätt till eventuell familjepension efter faderns död
  • Barnets identitet och uppväxt påverkas på ett positivt sätt

Om man inte frivilligt lyckas utreda och fastställa faderskapet kan barnatillsyningsmannen väcka talan för fastställande av faderskap i domstol.

Faderskapet kan också fastställas och bekräftas med hjälp av en DNA-undersökning. Undersökningen görs hos barnatillsyningsmannen efter tidsbeställning.

Det är också möjligt att utreda faderskapet vid ett senare skede. Om barnets faderskap är outrett kan barnets mor, en potentiell far eller barnet själv efter det att han eller hon fyllt 15 år begära utredning av faderskapet. Någon tidsfrist finns inte.

Suomeksi
Senast ändrat 27.05.2020

BESÖKADRESS


Social - och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

KONTAKTUPPGIFTER


Barnatillsyningsman Matilda Sjöblom
tfn 050 324 3433
matilda.sjoblom@sipoo.fi
Telefontid:
må och ons kl. 8-9

Barnatillsyningsman
Hillamaria Tuomi-Mark
tfn 050 465 8356
hillamaria.tuomi-mark@sibbo.fi
Telefontid:
tors 28.5.20 klo 14-15
tis 2.6.20 klo 14-15
tors 4.6.20 klo 14-15
tis 9.6.20 klo 14-15
tors 11.6.20 klo 14-15
tis 16.6.20 klo 14-15
tors 18.6.20 klo 14-15
tis 23.6.20 klo 14-15
tors 25.6.20 klo 14-15
tis 30.6.20 klo 14-15


Vänligen använd inte
e-posten för att skicka
personuppgifter eller
sekretessbelagd information.

Vanliga frågor på finskaVanliga frågor (FI)

GENVÄGAR


Barnfamiljernas socialarbete
Barnskydd
Familjerådgivningen

 

PÅ ANDRA WEBBPLATSER


Finlex, Faderskapslag
HÄLSOVÅRDSMINISTERIET: FÖRÄLDRAPLAN