Övervakat och stöttat umgänge

Övervakat och stöttat umgänge är en tjänst som möjliggör att barnet och den föräldern som inte bor med barnet kan träffas under trygga förhållanden. Avsikten med umgänget är att stöda förhållandet mellan barnet och föräldern. Umgänget ordnas i samråd med barnet, familjen och samarbetsnätverket, och situationen granskas i synnerhet ur barnets synvinkel.

Övervakat och stöttat umgänge samt övervakade byten arrangeras på basis av ett av barnatillsyningsmannen bekräftat avtal, ett domstolsbeslut eller en skriftlig anhållan av en socialarbetare. De är avgiftsfria för klienterna.

När behövs övervakat och stöttat umgänge?

Stöttat umgänge kan ordnas när föräldraskapet behöver stöd, när vårdnads- och besöksutredningarna är på hälft eller när det råder brist på förtroende mellan föräldrarna. Vid stöttat umgänge är en arbetare tillgänglig vid behov. Arbetaren ser till att umgänget inleds och avslutas och följer med situationen t.ex. från ett angränsande rum. Behovet av stöd grundar sig antingen på myndighetens definition eller på en överenskommelse mellan föräldrarna. Med hjälp av stödet försäkrar man sig om att umgänget sker enligt barnets intresse och enligt överenskommelsen.

Övervakat umgänge kan ordnas när man vill garantera att umgänget är tryggt i risksituationer, t.ex. när det har förekommit våld i familjen eller hot om kidnappning. Behovet av övervakning definieras av myndigheten. Under övervakat umgänge övervakas umgänget kontinuerligt. En arbetare finns i samma utrymme eller har oavbruten syn- och hörselkontakt med dem som umgås.

Övervakat byte kan ordnas när besöksförbud råder mellan föräldrarna eller skilsmässo- eller andra konflikter hindrar föräldrarna från att kommunicera. Målet med det övervakade bytet är att försäkra sig om att det är tryggt för barnet att flytta över till den andra föräldern. Bytet sker enligt umgängesavtalet. Vid behov kan bytet ske utan att föräldrarna träffar varandra. Målet är att förbättra samarbetet, så att bytena i framtiden kan ske utan stöd från utomstående.

Anordnandet av umgänget

Föräldrarna lämnar in sina kontaktuppgifter och beslutet om umgänget eller ett bestyrkt avtal från någon annan kommun hos barnatillsyningsmannen i Sibbo. Innan umgänget inleds ska umgängesföräldern, boföräldern och vid behov också barnet delta i skilda inledande möten, där man går igenom regler och tidpunkter för umgänget. Barnet ges möjlighet att bekanta sig med umgängesplatsen. Vid behov kan umgänget och bytena ordnas så att föräldrarna inte träffar varandra.

Domstolsbeslutet eller på annan ort gjort avtal om barnets umgängesrätt skickas till:

Sibbo kommun
Barnatillsyningsman
PB 7
04131 SIBBO

SUOMEKSI
Senast ändrat 12.08.2020

BESÖKADRESS


Social - och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

KONTAKTUPPGIFTER


tf. Barnatillsyningsman
Anu Haapalehto
tel 040 1914488
anu.haapalehto@sipoo.fi
Telefontid:
tis kl 9-10
tors kl 14-15


Vänligen använd inte
e-posten för att skicka
personuppgifter eller
sekretessbelagd information.

 

Vanliga frågor på finskaVanliga frågor (FI)

GENVÄGAR


Barnfamiljernas socialarbete
Barnskydd
Familjerådgivningen

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

 


Sosiaalihuoltolaki
HÄLSOVÅRDSMINISTERIET: FÖRÄLDRAPLAN