Medling i familjeärenden

Medling i familjeärenden är avsedd för föräldrar som har fattat beslut om att separera och har barn under 18 år. Målet är att hjälpa föräldrarna att lösa ärenden som rör barnet försonligt och enligt barnets bästa, förebygga och hindra gräl mellan föräldrarna samt trygga barnets rätt till sina båda föräldrar och till en smidig vardag även efter föräldrarnas separation.

Medling i familjeärenden är frivillig, konfidentiell och avgiftsfri service.

Under familjemedlingen
  • hjälper man föräldrarna att tänkta ut vilka frågor de måste komma överens om då deras vägar skiljs
  • får föräldrarna hjälp och stöd med att diskutera barnens ärenden försonligt när diskussioner föräldrarna emellan annars ofta brukar sluta i gräl
  • strävar man efter att hitta lösningar i barnens ärenden samt göra upp avtal som senare kan fastställas hos barnatillsyningsmannen
Medlaren i familjeärenden
  • är en utomstående, opartisk person
  • är en expert som är van vid att arbeta med familjer
  • erbjuder inga färdiga lösningar utan hjälper föräldrarna att själva hitta lösningar som är lämpliga för familjen

Medlingen inleds med ett skilt beredningsmöte, där man i mer detalj går igenom vad medlingen innebär och reder ut vilka frågor föräldrarna vill komma överens om. Efter beredningsmötet följer 1–3 gemensamma medlingsmöten, efter vilka man kan komma överens om ett uppföljningsmöte. Medlarna i familjeärenden är utbildade medlare som är vana vid att arbeta med familjer. Avtal som rör barnen och som ingåtts under medlingen kan fastställas hos barnatillsyningsmannen.

Barnatillsyningsmannen fungerar som koordinator för medlingen i familjeärenden i Sibbo kommun.

SUOMEKSI
Senast ändrat 20.05.2020

BESÖKADRESS


Social - och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

KONTAKTUPPGIFTER


Barnatillsyningsman
Hillamaria Tuomi-Mark
tfn 050 4658356
hillamaria.tuomi-mark@sipoo.fi
Telefontid:
tis 19.5.20 klo 14-15
tis 26.5.20 klo 14-15
tors 28.5.20 klo 14-15
tis 2.6.20 klo 14-15
tors 4.6.20 klo 14-15
tis 9.6.20 klo 14-15
tors 11.6.20 klo 14-15
tis 16.6.20 klo 14-15
tors 18.6.20 klo 14-15
tis 23.6.20 klo 14-15
tors 25.6.20 klo 14-15
tis 30.6.20 klo 14-15


Barnatillsyningsman Matilda Sjöblom
tfn 050 324 3433
matilda.sjoblom@sipoo.fi
Telefontid:
må och ons kl. 8-9


Vänligen använd inte
e-posten för att skicka
personuppgifter eller
sekretessbelagd information.

Vanliga frågor på finskaVanliga frågor (FI)

GENVÄGAR


Barnfamiljernas socialarbete
Barnskydd
Familjerådgivningen

PÅ ANDRA WEBBPLATSER


Sosiaalihuoltolaki
HÄLSOVÅRDSMINISTERIET: FÖRÄLDRAPLAN