Socialarbete för barnfamiljer

Socialarbetet för barnfamiljer har som uppgift att erbjuda stöd för dig och din familj i vardagens utmaningar. Utmaningar som belastar vardagen kan till exempel vara en familjemedlems sjukdom, utmattning, problem i föräldrarnas förhållande, skilsmässa, problem med att fostra barnet, ekonomiska utmaningar samt andra tyngande livssituationer. Socialarbetet för barnfamiljer kan också kontaktas av personer som inte tillhör familjen och instanser som är oroliga för barnets eller familjens situation.

Barnfamiljerna i Sibbo kan ansöka kompletterande och förebyggande utkomstöd här

Socialarbetet för barnfamiljer är uppdelat i två team. OVI-teamet tar emot kontakter och begäran om hemservice och bedömer tillsammans med dig din familjs situation. TUPA-teamets personal ger praktisk hjälp till din familj utifrån en plan som gjorts upp tillsammans.

 

OVI: Handledning, mottagning och information

Du kan kontakta OVI-teamet antingen genom att ringa telefonnumret 050 465 8352 vardagar kl. 8.15–15 eller genom att fylla i en blankett för kontaktbegäranAv OVI-teamet får du även anvisningar och råd om du behöver hjälp med att hitta rätt tjänst.

OVI-teamet tar också emot kontakter i anknytning till barnskyddsärenden.

Om du behöver hjälp utanför tjänstetid kan du på kvällar och veckoslut ringa Östra Nylands socialjour 040 517 4194

WALK IN-mottagning 

Har du frågor som gäller barnfamiljers socialarbete eller familjerättsliga ärenden ?Behöver du hjälp i ärenden som gäller till exempel föräldraskap, uppfostran eller ekonomi? Barnfamiljernas socialarbete har WALK IN-mottagning på torsdagar kl 15 - 16 på Social- och hälsovårdsstationens 2. våning. En socialarbetare eller socialhandledare är på plats varje torsdag för att hjälpa dig och under udda veckors torsdagar finns även barnatillsyningsmannen tillhanda. 

Välkommen!

  

TUPA: Stödtjänster

I TUPA-teamet arbetar socialhandledare och familjearbetare som erbjuder praktiskt stöd för familjer. Stödet kan vara hemservice för barnfamiljer som utförs i hemmet, arbete tillsammans med familjen i syfte att hitta en fungerande vardag och växelverkan eller till exempel stöd för en ung person. Övriga stödformer är stödfamiljs- och stödpersonsverksamhet, medling i familjeärenden, samarbete med familjens eget nätverk eller övriga yrkespersoner samt ekonomiskt stöd.

Det öppna småbarnsuppfostran i Sibbo organiserar tillfälligt barnvård för barn i hemvård tre eftermiddagar i veckan. Se vidare information här!

Ta modigt kontakta redan i ett tidigt skede om du upplever att du inte klarar dig på egen hand!    

 

OVI-teamet

Socialarbetare Maria Sandbäck, 040 1916002, maria.sandback@sipoo.fi

Socialarbetare Jeanette Söderberg, 040 7187729, jeanette.soderberg@sipoo.fi

Specialsocialhandledare Nina Klemola, 040 1914472, nina.klemola@sipoo.fi

Specialsocialhandledare Katri Indrén, 040 1916048, katri.indren@sipoo.fi

Socialhandledare Anu Haapalehto, 040 1914488, anu.haapalehto@sipoo.fi

TUPA-teamet

Socialhandledare Jenni Lönnberg, 040 1914424, jenni.lonnberg@sipoo.fi

Socialhandledare Luru Natunen, 040 1916057, luru.natunen@sipoo.fi

Familjearbetare Maj Ingman, 050 4635125, maj.ingman@sipoo.fi

Familjearbetare Charlotta Manner, 040 1914552, charlotta.manner@sipoo.fi

Familjearbetare Jatta Rinkinen, 040 6452468, jatta.rinkinen@sipoo.fi

Socialhandledare Kaarina Crichton, 040 636 0834, kaarina.crichton@sipoo.fi

 

Teamansvarige i TUPA-teamet: Socialhandledare Anne Willström, 050 4635126, anne.willström@sipoo.fi

 

Servicechef

Katarina Alhovuori

040 1914337

katarina.alhovuori@sipoo.fi

Suomeksi

Senast ändrat 11.12.2018