Familjerådgivningen

Familjerådgivningen finns i Nickby social- och hälsostation (2. vån), Jussasvägen 14, 04130 Sibbo.

 

Tidsbeställning och telefontid:

Måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 12-13
Tel. 040 191 6099

På familjerådgivningen jobbar psykologerna Heidi Mielonen och Jenny Ansala, samt socialarbetare-psykoterapeut Elisabeth Helling. Våra tjänster är frivilliga, avgiftsfria och vi har tystnadsplikt. Tjänsterna är till för barn och unga under 18 år, samt deras familjer.

Familjerådgivningen erbjuder stöd genom samtal med fokus på familjemedlemmarnas  kommunikation, växelverkan och mående. I arbetet utgår vi från den enskilda familjens situation och behov. Vi erbjuder både individual-, par- och familjesamtal.

Du kan ta kontakt om du känner oro eller har frågor kring:

- Ditt föräldraskap och uppfostringsfrågor

- Ditt barns välbefinnande, utveckling och beteende

- Din familjs samlevnadskonflikter och relationsproblematik

- Andra situationer som belastar er familj

 

Servicechef, Marjo Karppinen 050 329 9418

Suomeksi

Senast ändrat 31.01.2018