Handikappservice

Med handikappad avses en person som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har skärskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring.

Målet med handikappservicen är att göra det möjligt för handikappade kommuninvånare att leva ett bra och meningsfullt liv i jämlikhet med andra kommuninvånare.

 I handikappservicen ingår handikappades och utvecklingsstördas handlednings- och rådgivningstjänster, socialt arbete i anslutning till förändringar i livssituationen, serviceboende, personlig assistans, dag- och arbetsverksamhet, tillfällig vård, färdtjänst, ändringsarbeten i bostaden samt andra behövliga tjänster och stödåtgärder.

Personliga klientmöten inom handikappservicen ordnas på basis av tidsbeställning.


Kontaktpersoner:
Servicechef Tuula Wackström, tfn 09 2353 6620

Handikappservicens socialarbetare, , tfn 09 2353 6524

Special socialhandledare inom handikappservicen, tfn 09 2353 6694,
ansvarsområden: personlig assistans och färdtjänst

Postadress: Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO
Besöksadress: Nickby social- och hälsostation, Jussasvägen 14, 04130 SIBBO


 
Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 - 2016Blanketter:
Ansökan om handikappservice
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Tilläggsinformation.....


Ansökan om färdtjänst
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Tilläggsinformation...

 

 Suomeksi

Senast ändrat 02.07.2018