Servicedagar

För mera information:

Hälsovårdare
Sari Olin
040 661 6278
sari.olin@sipoo.fi

Trevligt samvaro med varierande program

Widegård

Paipisvägen 1134

År 2018: 3.5., 6.9., 4.10. 1.11. och 13.12. Suomeksi

Senast ändrat 08.07.2019