Familjevård

Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo (20.6.2016 § 43) beslutade i juni att familjevård för äldre ska ingå som ett omsorgs- och boendealternativ i kommunens tjänsteutbud.

Med familjevård avses ordnande av omvårdnad och omsorg under en del av dygnet eller dygnet runt i familjevårdarens privathem eller hemma hos den vårdbehövande. Familjevård kan vara kontinuerlig eller kortvarig vård. Familjevården förverkligas i samarbete med kommunens övriga social- och hälsovårdstjänster.

Familjevård lämpar sig till äldre som har någon minnessjukdom men också för sådana personer som upplever ensamhet eller otrygghet och det lindras inte med andra stödstjänster. Familjevård kan också användas i sådana situationer där en äldre person är konvalescent till exempel på grund av sjukhusvård och behöver stöd innan han eller hon blir skickad hem. Utgångspunkten för ordnandet av familjevård är den äldre personens behov och värderas indivieduellt.Suomeksi

Av en familjevårdare förutsätts bland annat att han eller hon har förmåga att sköta om en äldre persons välmående och åtar sig uppgiften. För dem som är intresserade ordnar kommunen förberedande utbildning som är oblikatorisk. Kommunen reder också alltid ut huruvida familjevårdaren och hemmet lämpar sig för familjevård av en äldre person.

Anvisningar för familjevården för äldre personer

Ansökan om att bli familjevårdare HÄR
Blanketten kan fyllas i och skickas elektroniskt (stark identifiering).

Blanketten kan också skrivas ut och fyllas i för hand.
Returneringsadress:
Sibbo kommun, handledare för familjevården Tarja Valtonen, Jussasvägen 18 J, PB 7, 04131 Sibbo

Tilläggsuppgifter:
Handledare för familjevården Tarja Valtonen
Tfn. 040 191 6069
tarja.valtonen@sibbo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 27.01.2020