Miljöhälsovård

Miljöhälsovården övervakar, förebygger och eliminerar sanitära olägenheter i livsmiljön. Miljöhälsovården informerar även de boende om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot eller förebygga sanitära olägenheter.

En del av miljöhälsovårdens uppgifter gäller djurens välbefinnande.

Miljöhälsovården övervakar regelbundet tillstånds- och anmälningspliktiga aktörer inom sin sektor. Regelbunden tillsyn är avgiftsbelagd.

Vid misstanke om sanitära olägenheter kan miljöhälsovården göra inspektioner och ta prover.

Miljöhälsovården i Borgå betjänar invånare och företag i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo. Hälsoskyddssektionen som lyder under hälsovårdsnämnden är den gemensamma hälsoskyddsmyndigheten för ovan nämnda kommuner.

Kontaktuppgifter
Servicetelefon må - fre kl. 9 - 12
Tfn 040 168 8844

Tilläggsuppgifter hittar du här

Suomeksi

 

Senast ändrat 15.02.2017