Sköt din hälsa elektroniskt!

Egenvård är att dagligen måna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Viktiga pusselbitar i den dagliga egenvården är sunda kostvanor, tillräcklig motion, rökfrihet och omsorg om den mentala hälsan. Med egenvård både förebygger och behandlar man sjukdom.

Den elektroniska Egenvården erbjuder invånarna möjlighet att komma med i ett vårdteam. Den elektroniska tjänsten lämpar sig som stöd för egenvård när det gäller icke brådskande vård.

Elektronisk hälsogranskning

Med hjälp av den elektroniska hälsogranskningen och -träningen kan du förbättra dina möjligheter till ett gott och hälsosamt liv, och få information om faktorer som påverkar din hälsa. Med hjälp av den elektroniska hälsoundersökningen ser du hur levnadsvanor inverkar på din förväntade livslängd och sjukdomar som försämrar livskvaliteten.

Den elektroniska hälsogranskningen och -träningen är avgiftsfri för alla sibbobor.

Börja din elektroniska hälsogranskning genom att klicka på bilden nedan och välj "På svenska" innan du inleder din hälsogranskning!

Hälsogranskning och -träning

 

Elektroniskt egenvårdsbibliotek

Det elektroniska egenvårdsbiblioteket – eOmahoitokirjasto – erbjuder dig nyttig och tillförlitlig information om enskilda sjukdomar och riskfaktorer till stöd för egenvård hemma (på finska).

Kokenet - kamradstöd

KokeNet rådgivningstjänsten erbjuder gratis nätrådgivning vid problem med alkoholmissbruk, spelberoende samt psykisk ohälsa. Då du använder rådgivningstjänsten är du anonym och tjänsten är konfidentiell. Svar på din första fråga får du inom tre vardagar. Som svarare fungerar utbildade erfarenhetsexperter, som har erfarenhet av missbruk, spelberoende och/eller psykisk ohälsa antingen själva eller som närstående.
Kamratstöd på nätet

Information och tester relaterade till hälsa och välbefinnande

Hälsobyn.fi
Tjänsten Hälsobyn erbjuder medborgarna information och stöd i hälsofrågor. I de virtuella husen hittar du information, kamratstöd och nätterapi samt symptomnavigatorer som styr dig i rätt riktning för att få lämplig vård för just ditt problem.

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 19.03.2020