Barn och barnfamiljer

Barnfamiljer är den starkaste växande invånargruppen i Sibbo. Det flyttar årligen ca 250 nya invånare till Sibbo och de flesta är barnfamiljer. Grundtanken i serviceproduktion till barn, unga och familjer är att främja hälsa och välfärd genom att bjuda påverkande service i rätt tid, förebyggande service samt hjälp i tidigt skede. Sibbo är ett utmärkt ställe för barn och unga att växa - modern, men ändå småskalig bysamhälle där man tar hand om varandra.

Social- och hälsostationen
Dagvård
Skolor och elevvård
Förmåner för barnfamiljer
Fritid
Rehabilitering och hjälpmedel
Program och projekt

Välfärdsplan för barn och unga i Sibbo kommun (pdf)

Länkar

 

Suomeksi

Senast ändrat 07.03.2019