Målgrupper

 

SuomeksiI Sibbo satsas starkt på att utveckla kundinriktad service. I spetsen för detta utvecklingsarbete fungerar social- och hälsovårdsservicen. Verksamhetsområdets service är organiserade enligt den så kallade Livscykelmodellen. I Livscykelmodellen är servicen för en befolkningsgrupp samlad till en möjligast enhetlig servicehelhet. Servicehelheterna är: Service för barn, unga och barnfamiljer, service för vuxna, service för äldre och kostservicen som stöder olika befolkningsgruppers hälsa och välfärd.


Enligt samma princip vill vi även betjäna företag och företagare, personer som tänker flytta till kommunen och nyinflyttade samt alla som besöker kommunen.

Senast ändrat 26.02.2016