Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
22.12.2016

Beslut om meningsskiljaktighet i dikesärende

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har vid sitt möte 14.12.2016 fattat följande beslut enligt vattenlagen:
22.12.2016

Miljötillståndsbeslut

YIT-Rakennus Oy, utnyttjande av överskottmassor i Myras by på fastigheten Rnr 1:154
20.12.2016

Kommunens service under jultiden 2016-2017

Ämbetsverkets kanslier, kommunens kundtjänst Info, kassa och växel är stängda 23.12.2016 och trettondagen 6.1.2017.
06.12.2016

Förslag till gatuplan

Förslag till gatuplan för byggande av gatorna på detaljplanen för NG5 Herrgårdsbrinken, Paipisvägens västra sida.
01.12.2016

Detaljplan för Tallmo centrum, södra delen (TM 2) anhängig

Detaljplanearbetet, som ingår i kommunens planläggningsprogram 2016-2019, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen samt om förfarandet för deltagande och växelverkan.
01.12.2016

Fullmäktige möte 12.12.2016

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 12 december 2016 kl. 17.00.

Arkiv

2020 (45)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar