Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
17.11.2016

Godkända detaljplaner

Fullmäktige har genom sina beslut 7.11.2016 § 134 och § 135 godkänt detaljplanen för Box arbetsplatsområde (plan BOX 2) och detaljplaneändringen för Sibbovikens strand (plan S 24).
02.11.2016

Beslutangående tillfällig verksamhet som orsaker buller och skakningar - Sisco Asunnot Oy

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 12.2.2013 (6§) har miljövårdschefen godkänt Sisco Asunnot Oy anmälan och baserat på den gett villkor som gäller verksamheten.

Arkiv

2020 (45)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar